(English) A REAL LIFE SAPA PACKAGES – 03 DAYS

  • Tổng Quan
  • Lịch Trình
  • Chi Tiết

Thời gian: (English) 03 days/ 04 nights

Giá tour: (English) Available upon Request

Tour Route: (English) Hanoi – Lao Cai – Bac Ha Market – Lao Chai – Ta Van village - Giang Ta Chai – Su Pan - Lao Cai – Hanoi

Phương tiện: (English) Train

Khởi hành: (English) Saturday

Nơi đi:(English) Ha Noi (in the evening)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.Tour Liên Quan