(English) SAPA HILL TRIBE TREKING TOUR – 02 DAYS

  • Tổng Quan
  • Lịch Trình
  • Chi Tiết

Thời gian: (English) 02 days 03 nights

Giá tour: (English) Available upon Request

Tour Route: (English) Hanoi – Lao Cai – Ban Ho – Thanh Phu – Sin Chai – Nam Nhiu – My son – Nam Toong – Lao Cai – Hanoi.

Phương tiện: (English) Train

Khởi hành: (English) Daily

Nơi đi:(English) Ha Noi (in the evening)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.Tour Liên Quan