(English) SAPA SUNDAY MARKET TOURS – 02 DAYS

  • Tổng Quan
  • Lịch Trình
  • Chi Tiết

Thời gian: (English) 02 days/ 03 nights

Giá tour: (English) Available upon Request

Tour Route: (English) Hanoi – Lao Cai – Bac Ha Sunday market - Sapa - Lao Chai - Ta Van - Sapa – Lao Cai - Hanoi

Phương tiện: (English) Train

Khởi hành: (English) Saturday

Nơi đi:(English) Ha Noi (in the evening)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.Tour Liên Quan