(English) SAPA HOMESTAY TOURS – 02 DAYS

  • Tổng Quan
  • Lịch Trình
  • Chi Tiết

Thời gian: (English) 02 days 03 nights

Giá tour: (English) Available upon Request

Tour Route: (English) Hanoi – Lao Cai – Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van – Giang Ta Chai – Su Pan – Sapa - Lao Cai - Hanoi

Phương tiện: (English) Train

Khởi hành: (English) Saturday

Nơi đi:(English) Ha Noi (in the evening)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English.Tour Liên Quan